Zakup i dostawa nowych samochodów do selektywnej zbiórki odpadów (Nr sprawy: MPGK.1.2020)

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu niezbędne informacje znajdą na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/384040