Rejon 4 obejmuje następujące ulice:

Pobierz -> harmonogram dla rejonu 4 (drugie półrocze 2021 roku).