Rejon 3 obejmuje następujące ulice:

Pobierz -> harmonogram dla rejonu 3 (drugie półrocze 2021 roku).