Rejon 2 obejmuje następujące ulice:

Pobierz -> harmonogram dla rejonu 2 (drugie półrocze 2021 roku)