Rejon 1 obejmuje następujące ulice:

Pobierz -> harmonogram dla rejonu 1 (drugie półrocze 2021 roku).