O spółce

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie.

 

Zarząd:

  • Paweł Kurzawski – Prezes Zarządu Spółki

 

Rada Nadzorcza:

  • Arkadiusz Cieślak – Przewodniczący,
  • Bartosz Marchel,
  • Marcin Książyk.

 

Kapitał zakładowy: 1.200.000,00 zł