Władze spółki

Zarząd

Prezes Zarządu –  Paweł Kurzawski

 

Rada Nadzorcza

  1. Arkadiusz Cieślak – Przewodniczący
  2. Książyk Marcin – Członek
  3. Marchel Bartosz – Członek

 

Zgromadzenie Wspólników

100% własności Gmina Miasto Zduńska Wola. Prezydent Miasta Zduńska Wola posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

 

Kapitał Spółki: 1.200.000 PLN

 

Skip to content