O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 98-220 Zduńska Wola , ul. Sieradzka 68/70

Podstawową działalnością Spółki jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Zduńskiej Woli oraz transport odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Zduńska Wola do instalacji komunalnych, a także odbiór i transport odpadów pochodzących z PSZOK prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola.

Spółka prowadzi także działalność usługową w zakresie:

– odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu cmentarza miejskiego,

– odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Jednostka rozpoczęła świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów z dniem 02.01.2021 roku.

Władze spółki

Zarząd

  • Prezes Zarządu –  Paweł Kurzawski

Rada Nadzorcza

  • Arkadiusz Cieślak – Przewodniczący
  • Marcin Książyk – Członek
  • Bartosz Marchel – Członek

Zgromadzenie Wspólników

100% własności Gmina Miasto Zduńska Wola. Prezydent Miasta Zduńska Wola posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Kapitał Spółki: 1.200.000 PLN

Skip to content