Category: Zamówienia publiczne

Platforma zakupowa MPGK w Zduńskiej Woli: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_zdunskawola

Zakup i dostawa nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym oraz z urządzeniem hakowym i żurawiem hydraulicznym (Nr sprawy: MPGK.2.2020)

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu niezbędne informacje znajdą na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/393608

Kontynuuj czytanie

Zakup i dostawa nowych samochodów do selektywnej zbiórki odpadów (Nr sprawy: MPGK.1.2020)

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu niezbędne informacje znajdą na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/384040

Kontynuuj czytanie