Zamówienia publiczne

Platforma zakupowa MPGK w Zduńskiej Woli: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_zdunskawola


Lista przetargów:

6 listopada 2020 r.

Zakup i dostawa nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym oraz z urządzeniem hakowym i żurawiem hydraulicznym (Nr sprawy: MPGK.2.2020)

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu niezbędne informacje znajdą na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/393608

9 października 2020 r.

Zakup i dostawa nowych samochodów do selektywnej zbiórki odpadów (Nr sprawy: MPGK.1.2020)

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu niezbędne informacje znajdą na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/384040

Skip to content